Valinnaisaineet

Valinnaisaineet 2018-2019

Uuden opetussuunnitelman mukaan kaikki 4.-6. -luokkalaiset valitsevat yhden valinnaisen oppiaineen, jota opiskellaan yksi viikkotunti. Valinnaisaineet eivät ole vain yhtä oppiainetta, vaan niissä yhdistellään uudessa opetussuunnitelmassa määriteltyjä sisältöjä oppiainerajat ylittäen.

Valinnaisaine valitaan koko lukuvuodeksi. Aineesta ja aiheesta riippuen ainetta opiskellaan yksi tunti joka viikko tai kaksoistunti puolen lukuvuoden jakson ajan. Yhteensä tunteja tulee 38h/lukuvuosi. Valinnaisen aineen jaksotus sovitaan ryhmässä tarkemmin syksyllä.

Tarjolla on 12 ainetta, joista 9-10 ryhmää toteutetaan. Kaikissa ryhmissä voi olla oppilaita kaikilta luokka-asteilta 4-6.

 Jokainen oppilas voi valita 1. ja 2. -vaihtoehdot valinnaisaineekseen. Suosituimpien ryhmien muodostamisessa käytetään opettajien pedagogista harkintaa toimivien ryhmien aikaansaamiseksi.

Valinnat tehdään sähköisellä lomakkeella 16.4.2018 mennessä, linkki lomakkeeseen on lähetetty kaikille 3.-5.-luokkalaisille Helmen välityksellä.
Toivomme, että tutustutte yhdessä oppilaan kanssa koulumme valinnaisainevaihtoehtoihin!
Valinnaisaineiden kuvaus:

Kohti koodausta

Valinnaisaineessa perehdytään ohjelmointiin ja opetellaan toimimaan visuaalisessa ohjelmointiympäristössä. Oppilaat oppivat soveltamaan ohjelmoinnin peruskäsitteitä ja ohjelmoimaan oman pelin.

Elokuvaa etsimässä

Valinnaisaineessa tehdään erilaisia animaatioita ja lyhytelokuvia ja tutustaan monipuolisesti elokuvan tekemisen prosessiin. Oppilas tutustuu käsikirjoittamiseen ja oman projektin tuottamiseen ja oppii käyttämään mm. IstopMotion – ja iMovie -ohjelmiin.

Liikkuva vekotin – ”Ihmevekotin”

Valinnaisaineessa suunnitellaan ja tuotetaan sähkömoottorilla toimiva laite. Oppilas perehtyy kekseliäisyyden kautta kierrätykseen, materiaalien yhdistämiseen sekä oman ”ihmevekottimen” valmistusprosessiin.

Sporttia ja palloilua

Valinnaisaineessa tutustutaan monipuolisesti palloilulajeihin ja lajitekniikoihin, mutta pääpaino on pelaamisessa. Kurssilla liikutaan ja urheillaan monipuolisesti.

Luontoa tutkimassa

Valinnaisaineessa tutustutaan Suomen luontoon ja kestävään kehitykseen retkeillen, havaintoja tehden ja tietoa etsien. Kurssi toteutetaan pääsääntöisesti koululla ja lähimaastossa.

Me kädentaitajat

Kädentaitajat-kurssilla tehdään pieniä käsityötuotoksia käyttäen erilaisia käsityö- ja askartelutekniikoita.

Minä taiteilijana

Oppilas tutustuu laajasti kuvataiteen erilaisiin tekniikoihin ja materiaaleihin oppilaan omista lähtökohdista käsin. Ideoidaan ja kokeillaan rohkeasti uutta ja etsitään jokaiselle sopiva ilmaisutapa. Kurssin lopuksi kootaan taidenäyttely.

Sound of Leinola

Valinnaisaineessa musisoidaan ryhmässä soittamalla ja laulamalla. Musiikkia tuotetaan monipuolisesti eri soittimilla, oman kehon avulla sekä digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntäen.

Keppihevoset ja lemmikkieläimet

Valinnaisaineessa tutustutaan eri lemmikkieläinlajeihin ja niiden hoitoon. Oppilas harjoittaa monipuolisesti kädentaitoja ja mielikuvitustaan prosessissa, jonka lopputuloksena on oma keppihevonen.

Tanssien tähtiin

Tanssien tähtiin -valinnaisaineessa tutustutaan erilaisiin tanssilajeihin ja -tyyleihin sekä voimistelun maailmaan. Musiikki ja rytmi tempaavat kurssilaiset mukaansa tanssin pyörteisiin tanssista yhdessä nauttien ja hikeäkään säästelemättä.

Mansesta maailmalle

Lähde jännittävälle matkalle maailmalle ja tutustu eri kulttuureihin! Kurssin aikana oppilas syventää tietoaan haluamastaan kohteesta tekemällä projektityön ja pääsee virtuaalimatkailemaan.

Yrittämisen ABC

Vain taivas on rajana kunhan yrittää! Yrittämisen ABC -kurssilla tutustutaan erilaisiin ammatteihin ja yrittämiseen sekä toteutetaan omien suunnitelmien mukainen yritysprojekti. Kurssilla tehdään myös yritysvierailuja.

Lukuvuonna 2018-2019  toteutuvat muut valinnaisaineet paitsi Luontoa tutkimassa, Me kädentaitajat ja Mansesta maailmalle. Sporttia ja palloilua toteutetaan kahdessa eri ryhmässä (4.-5.-lk ja 6.-lk).