Toiminta-ajatus

Leinolan koulun toiminta-ajatuksena on oppilaan kasvaminen ahkeraksi, suvaitsevaiseksi ja vastuuntuntoiseksi yhteisön jäseneksi, joka ottaa toiset huomioon, sisäistää hyvät tavat ja käyttäytyy niiden mukaan. Oppilasta innostetaan oppimaan ja luottamaan omiin kykyihinsä.
Toisena toiminta-ajatuksena on KKK eli koko koulu kasvattaa. Tämän toiminta-ajatuksen toteuttamisesta koulu sai keväällä 2014 Tampereen kaupungin Kehittäjäpalkinnon ”esimerkillisestä ja kehittämissuuntautuneesta työstä”. KKK on koulun painotuksena edelleen.

Leinolan koulussa painotetaan laadukasta perusopetusta. Opetuksen ja oppimisen ilmapiirissä pyritään tukemaan myönteistä oppimiskäsitystä, oppimisen iloa ja positiivista vuorovaikutusta.