Leinolan koulun historiaa

Leinola sai oman koulurakennuksensa keväällä 1993. Koulun perustamisesta oli käyty pitkiä neuvotteluja sen saamiseksi alueelle, jossa asukasmäärä oli olennaisesti lisääntynyt vuosien saatossa. Vehmaisten, Atalan ja Linnainmaan koulut olivat sitä ennen ottaneet vastaan alueen alakoululaisia.

Uuden Leinolan rehtoriksi valittiin Pertti Lundberg, joka toimi rehtorina äkilliseen menehtymiseensä saakka keväällä 2014.

Pertti Lundberg on muistellut, että koulun saaminen juuri Leinolaan oli ”ihan oma juttunsa”. Koulu oli aluksi pienen koulun maineessa, tavallaan oma turvallinen yksikkönsä, jossa alkuvuosiin sisältyi varsin paljon aktiivista toimintaa. Koulun vanhempainyhdistys sekä alueen muutkin aktiiviset toimijat kuten omakotiyhdistys, olivat innokkaasti järjestämässä erilaisia tapahtumia.

Pertti Lundbergin työparina uudessa koulussa keväällä -93 aloitti Pekka Haavisto, ja seuraavana vuonna kouluun saatiin kaksi naisopettajaa, Marjo Eljaala ja Eija Kylänpää. Tästä koulu jatkoi kasvamistaan aina parhaimpien vuosien 480 oppilaaseen saakka. Alkujaan pienenä yksikkönä aloittanut koulurakennus on saanut vuosien varrella kuusi laajennusosaa.

Yläkouluun Leinolasta lähdettiin alkuvuosina Sampoon, nykyisin Linnainmaan kouluun.

Lähiökoulun historiasta ja sen vahvasta yhteisöllisyydestä nousee Leinolan koulun tämänhetkinenkin toiminta-ajatus: koko koulu kasvattaa. Laajennettuna tämän voisi ilmaista: koko kylä kasvatttaa.

(Lähteenä käytetty Leinolan omakotiyhdistys ry:n ja Juha Javanaisen kokoamaa kaupunginosakirjaa Leinola, Takahuhtaa ja Takamaata; Esa Print Tampere, 2009)